Maksublokit

Päivitetty: 05.11.2021

Maksublokit tulevat, oletko valmis? Ei haittaa jos et ole, sillä ne voivat tulla aikaisintaan vuonna 2023. Niin sanotut maksuestot voivat toteutua tulevaisuudessa jossain muodossa, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä kaukainen käsite. Maksublokkeihin liittyvät selvitykset, joissa tallettaminen nettikasinolle voi muuttua, ovat kesken. Niiden arvioiminen on tässä kohtaa vielä aivan liian aikaista.

Arpajaislain tulevien uudistusten myötä konkreettiset muutokset koskevat pääsääntöisesti aivan muita asioita kuin ulkomaisilla nettikasinoilla pelaamista. Maksublokki on tietenkin varsin painava ja raflaava sana, jota on viljelty viime aikoina paljon eri medioissa. Onneksi samalla keskustelu Veikkauksen tuottojen ja niistä rahoista riippuvaisten järjestöjen hämärien kytkösten erottamisesta on ottanut myös tuulta purjeisiin. Rahapelaamisen sääntelyn vääristyminen ja ontuvan monopolin horjuva ohjaaminen on luonut pohjaa sille, että arpajaislakia on vääjäämättä muutettava.

Maksublokit ovat äärimmäisen jämerä keino puuttua ihmisten vapaa-ajan harrastuksiin. Rahapelaamiseen liittyen takavuosien IP-osoitteisiin perustuvan blokkaamisen esille nostaminen nettikasinoilla kaatui vähin äänin omaan mahdottomuuteensa. Uudenlaisten maksuestojen väläytteleminen ja kirjaaminen yhtenä mahdollisuutena uuteen arpajaislakiin on kuitenkin sellainen askel, jolla tulee mahdollisesti olemaan jonkinasteisia vaikutuksia rahapelaamista harrastavien elämään pitkällä aikavälillä.

Nyt olemassa olevan tiedon perusteella ei ole mitään syytä panikointiin. Paniikkia on havaittu lähinnä kansalaisten silmissä ryvettyneen Veikkauksen pääkallopaikalla, sisäministeriössä ja niiden edunsaajien joukossa, jotka ovat olleet vuosikausia riippuvaisia epäterveen monopolisysteemin mahdollistamista tukirahoista. Ne konkreettiset muutokset, jotka ovat tulossa, löydät tältä sivulta, jota Kasinoranking päivittää aina tarpeen vaatiessa.

Fakta on se, että pelaaminen jatkuu ulkomaisilla kasinoilla myös jatkossa. Katso nettikasinot, joille voit tallettaa!

Sisällysluetteloarrow-icon

Uusi rahapelilainsäädäntö 2021

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti rahapelihaittojen hillitseminen rahapelipolitiikalla tarkoittaa Veikkaus Oy:n toiminnan turvaamista. Hallitusohjelman mukaisesti kansallisen monopolin yksinoikeus rahapelien tarjoamiseen ja markkinointiin varmistetaan uudistetun arpajaislain myötä. Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen ehkäisyn tehostaminen on tulevan vuonna 2022 voimaan astuvan lain pääasiallinen tavoite. Se puolestaan ei ole tavoite, että nettikasinot kielletään Suomessa.

Rahapelihaittojen ehkäisyssä päähuomio kiinnittyy vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Ulkomailta käsin tapahtuvaan tai muun kuin Veikkauksen toteuttamaan arpajaislain vastaiseen markkinointiin tullaan siten puuttumaan kovemmin kuin koskaan ja isojen uhkasakkojen uhalla. Tämä koskee etenkin influenssereita eli vaikuttajia ja bloggaajia, jotka ovat näihin päiviin asti mainostaneet suhteellisen vapaasti somekanavillaan esimerkiksi ulkomaisten nettikasinoiden tarjouksia.

Myös Veikkauksen markkinointi joutuu entistä tarkemmin suurennuslasin alle, sillä markkinoinnilla on ylipäätään lukuisissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteys ongelmapelaamiseen kallistuvaan pelikäyttäytymiseen, ja riski koskee myös niin kutsuttua pelikohdeinformaatiota. Uuden arpajaislain on tarkoitus täsmentää laaja-alaisesti rahapelaamiseen liittyviä säädöksiä vaarantamatta ja kyseenalaistamatta kansallisen monopolin olemassa olevaa statusta.

Nettikasinoilla pelaavien kannalta päähuomio koko laissa kiinnittyy lakiesityksessä kirjattuun lausuntoon, jossa yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten toimijoiden pelaamisen rajoittamisen keinoja selvitetään. Rahansiirtojen estot tullaan sisällyttämään ensimmäistä kertaa osaksi uutta arpajaislakia.

Rahapelilainsäädäntöä on muutettu vuosien saatossa useaan otteeseen. Tuorein Marinin hallituksen lakiesitys arpajaislain uudistamisesta (HE 135/2021 vp), annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 23.9.2021. Esityksen mennessä sellaisenaan läpi siihen kirjatut säädökset tulisivat voimaan vuoden 2022 aikana. Maksublokit tulisivat sen mukaisesti mahdollisesti sovellettaviksi aikaisintaan tammikuussa 2023.

Uuden arpajaislain keskeiset kohdat:

  • Pakollinen tunnistautuminen kaikkeen pelaamiseen
  • Peliautomaattien sijoittamiseen liittyvän sääntelyn täsmentäminen
  • Rahapelien markkinoinnin uusi sääntely ja Veikkauksen markkinointirajoitukset
  • Säädökset Veikkauksen peli- ja pelaajadatan käsittelystä rahapelihaittojen seurannassa ja tutkimuksessa
  • Veikkauksen uusi tytäryhtiö – bisnestä tuotteilla ja palveluilla toisille peliyrityksille
  • Ehdotus maksuliikenne-estoista

Esitys arpajaislain muuttamisesta löytyy kokonaisuudessaan eduskunnan sivulta.

Maksublokit eli maksuestot arpajaislain mukaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta sisältää tuhdin paketin erilaisia säädöksiä. Näistä maksuliikenteelle asetettavat estot käsittelevät niin kutsuttuja maksublokkeja.

Maksuliikenteen estoilla tarkoitetaan sitä, että pankki tai maksupalveluntarjoaja estävät lainsäädännön vastaiset rahapelitoimintaan liittyvät maksutapahtumat. Veikkaus pois lukien, tallettaminen nettikasinolle tai voittojen kotiuttaminen tulisi näin blokatuksi. Maksublokkien osalta ainoat konkreettiset asiat, jotka lakiesityksestä löytyvät, ovat seuraavat:

  1. Maksuestojen määritelmä ja laillinen oikeutus tehdään lakiesityksessä selväksi
  2. Maksuestojen mahdollisuutta selvitetään / tullaan selvittämään -> Maksublokit 2023 yksi vaihtoehto

Arpajaislakiin ei sisälly uudessakaan lakitekstissä Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen maksuliikenteeseen liittyviä konkreettisia estotoimenpiteitä. Arpajaislaki ei pidä sisällään myöskään Suomen ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen mahdollistavia verkkoliikenteen estoja tai varoitusilmoituksia. Uusi rahapelilaki tulee kyllä, mutta blokit eivät.

Maksuestojen selvitystyö on kesken

Kansallinen lainsäädäntömme ja EU-lait eivät suoranaisesti estä maksublokkeja, mutta niiden järjestäminen on käytännön syistä todella haasteellista. Maksuestojen mahdollisuutta ei ole toistaiseksi tutkittu siinä määrin, että tuloksia voitaisiin hyödyntää uudessa laissa, saati peliongelmien vastaisessa taistelussa. Estojen kohdistaminen on ennen kaikkea äärimmäisen monimutkaista. Tämän on todennut myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kevään 2021 selvityksessään, jota on käytetty yhtenä työkaluna Marinin hallituksen lakiesityksessä eduskunnalle.

Maksupalveluita tarjotaan rajojen yli. Tehokasta estojärjestelmää ei ole olemassa. Mikäli maksupalveluja koskevaan lainsäädäntöön puututaan arpajaislaissa esitettyjen linjausten mukaisesti, kokonaan uudenlainen monitorointijärjestelmä joudutaan rakentamaan tyhjästä. Maksublokit synnyttäisivät myös tarpeen uhrata lisää viranomaisresursseja, sillä ajantasaisten estolistojen laatiminen veisi paljon aikaa. Etenkin kun estoja ei voi asettaa kuin tietyksi määräajaksi kerrallaan.

KKV on linjannut, että jos Suomi ei jatkossakaan siirry pois rahapelimonopolin systeemistä, on tarve selvittää, miten paljon rahapelaamista todellisuudessa tapahtuu Manner-Suomen ulkopuolisilla nettikasinoilla. Maksuestovaihtoehtojen teho, vaikuttavuus ja kannattavuus nousevat tällöin tutkittavien asioiden kohdalla tärkeimmiksi osatekijöiksi. Huomion arvoinen kysymys on myös se, että voiko suomalaisten ulkomaiseen rahapelaamiseen liittyvään toimintaan parhaiten puuttua jo voimassa olevien lakien ja toimien kautta.

KKV:n raportissa on lopuksi todettu, että nykyinen laki ja tulevat muutokset sellaisenaan tukevat jo valmiiksi rahapelihaittojen ehkäisyä ja sitä perustaa, jonka varassa Veikkauksen hyväksyttävyys makaa. Maksublokeista ei ole toisin sanottuna vielä tehty mitään päätöksiä, sillä kaikki aihepiiriin liittyvä selvitystyö on sanalla sanoen vaiheessa.

Miten maksublokit vaikuttavat pelaamiseen?

Maksublokit eivät vaikuta ulkomaisilla nettikasinoilla pelaamiseen mitenkään vuonna 2021 tai 2022. KKV:n ja sisäministeriön työryhmien tutkimukset maksuestojen mahdollisuuksista ovat tätä kirjoittaessa alkutekijöissään.

Ensimmäistä luonnosversiota maksuestojen vaikutuksista ja käytännön toteutuksista odotellaan vielä. Arpajaislakiin tuoreena kirjattu mahdollisuus maksublokkien käyttöön ottamisesta voi aikaisintaan tapahtua vuoden 2023 aikana, jos siis silloinkaan. Ahvenanmaan ja PAF:n tilanne on oma erillinen lukunsa. Itsehallintoalueella tehdään päätökset itsenäisesti myös maksupalveluihin liittyen.

Tällä hetkellä tulevaisuus on olemassa olevien faktojen valossa todella utuisen sumuverhon peittämä. Voidaan kuitenkin todeta, ettei pian läpi nuijittu laki sellaisenaan sisällä konkretiaa maksublokkeihin liittyen. Niiden mahdollisuutta selvitetään. Tutkimustyössä punnitaan eri vaihtoehtojen mahdollista vaikuttavuutta. Lisäksi maksublokkien selvitystyössä joudutaan tekemään tarkempaa pelaamiseen liittyvää tutkimusta kuin kenties koskaan aiemmin. Tutkimukset vievät paljon aikaa ja resursseja.

Jos mietitään sitä, miten lakimuutokset vaikuttavat välittömästi rahapelaamiseen, silloin katse kääntyy Veikkaukseen. Jo nyt pakollinen tunnistautuminen tulee nettipelien ja peliautomaattien lisäksi aikanaan koskemaan kaikkea pelaamista Veikkauksella. Aiemmin kansallisen monopolin koneita sopi pelata vaikka millä mitalla kenenkään mitään tiedustelematta. Vastuullisuuden rimaa on nostettu ja ”suomalainen voittaa aina” -tason markkinointiviestintä on historiaa.

Tunnistautuminen tulee kuponkipeleihin vuoden 2023 aikana ja arpoihin vuotta myöhemmin. Kynällä paperille vedonlyöntiä ja raveja rustaillen voi siis pelata vielä hetken aikaa ilman, että kukaan kyselee pelirajojen tai minkään perään. Palvelun, pelien tason ja pelivalikoimien kannalta kansainvälisille nettikasinoille suuntaaminen on elämyksien tason ja voittomahdollisuuksien kannalta huomattavasti järkevämpää.

Voiko ulkomaisilla nettikasinoilla pelata jatkossa?

Kyllä voi, eikä tosiaan mistään laittomasta harrastuksesta ole kyse. Keskustelu kasinolla pelaamisesta ja maksuestoista on saavuttanut mediassa sellaiset mittasuhteet, etteivät monet enää erota metsää puilta. Tämä koskee yhtä lailla pelituottojen ja pelihaittojen kiirastulessa painivia politiikkoja kuin uutisointia ja kohuja äimisteleviä pelaajia. Se miten rahapelaamisesta julkisessa keskustelussa puhutaan ja miten maksuestot on nostettu näyttävästi jalustalle, on omiaan lisäämään hämmennystä varsinaisten faktojen sumentuessa.

HE 135/2021 vp, joka siis on Marinin hallituksen lakiesitys arpajaislain uudistamisesta, ei kiellä pelaamista ulkomaisilla nettikasinoilla. Niillä voi myös jatkossa pelata rikkomatta mitään lakia. Pelaajille ei ole tulossa sanktioita ja voittojen verovapaus säilyy puolestaan EU:n olemassa olevan lainsäädännön ansiosta myös suomalaisille. Maksuestojen mahdollinen nostaminen osaksi arpajaislakia myöhemmin tulevaisuudessa muuttaa asetelmaa, jos suomalaisten pankkien kautta pelaaminen blokataan.

Vastaavaa on yritetty Norjassa laihoin tuloksin. Pelaaminen kansainvälisillä nettikasinoilla on kasvanut entisestään. Jos maksublokkien toteutuminen tapahtuisi, tiettyjen maksutapojen käyttäminen muuttuisi ongelmalliseksi. Revolut ja N26 ovat jo valmiiksi suosittuja ulkomaisia pankkeja, joihin tilin avaamalla suomalaiset pelaajat voivat nytkin hyödyntää näppärästi ulkomaisten nettikasinoiden tarjontaa. Neteller ja Skrill ovat puolestaan jo nyt todella suosittuja nettilompakoita, joiden käyttämisen rahapelaamiseen ei pitäisi estyä, vaikka maksuestoja arpajaislaissa alettaisiin soveltamaan.

Parhailla ulkomaisilla nettikasinoilla, jotka on räätälöity suomalaiseen makuun, on maksutapojen joukossa myös Paysafecard. Sen käyttäminen ei edellytä pankkitiliä tai luottokorttia. Jo näiden parin esimerkin valossa voidaan todeta, että ulkomaisilla nettikasinoilla voi pelata siinäkin tapauksessa, että jonkinlaiset maksublokit joskus ehkä tulisivatkin. Tässä vaiheessa suomalaisten pankkien kautta ulkomaisille nettikasinoille tapahtuviin rahansiirtoihin ei ole tulossa mitään sellaisia muutoksia, joita tarvitsisi miettiä ennen vuotta 2023.

Maksublokit

Suomalaiset verkkopankit – maksuestojen ongelmat

Arpajaislain muutoksien takia suomalaiset verkkopankit tai maksupalvelut tuskin hyppivät riemusta. Jos blokit tulisivat käyttöön, tietäisi se merkittävästi lisäkustannuksia ja ongelmia laajalla rintamalla.

Arpajaislakiin kirjattujen linjausten mukaisesti blokkimallissa pankkien ja muiden maksupalvelutarjoajien tulisi estää rahapelaamisen maksuliikenne poliisihallituksen reaaliajassa päivittyvälle estolistalle asetettujen rahapeliyhtiöiden kohdalta. Estolistalle päätyminen koskisi sellaista operaattoria, joka markkinoi tuotteitaan arpajaislain vastaisesti. Tämän listan päivittäminen olisi tosiaan jo itsessään haasteellista, sillä raha liikkuu rajojen yli kaikenlaisten verkko-ostosten myötä muutenkin alati kiihtyvällä tahdilla.

Maksuestojen täytäntöön paneminen edellyttäisi sitä, että maksupalveluntarjoajiin kohdistuvat velvoitteet olisi erikseen määritelty selkeästi itse arpajaislaissa. Nyt näin ei ole. Kaiken lisäksi kaikkia suomalaisia pankkeja koskevaa kollektiivista teknistä ratkaisua maksuestojen toteuttamiseksi ei ole edes olemassa. Ideatasolta on pitkä matka käytännön tasolle, vaikka laki sanoisi mitä tahansa.

Maksuliikenteen estot aiheuttaisivat kustannuksia, joita ei Finanssiala ry:n mukaan ole mahdollista edes eritellä näin varhaisessa vaiheessa. Tietojärjestelmiin kohdistuvat kehityskustannukset vaihtelisivat nykyisten karkeiden arvioiden mukaan muutamasta sadasta tuhannesta miltei kahdeksaan miljoonaan euroon pankista riippuen.

Pankkien näkökulmasta rahaa maksavien systeemien kehitteleminen puhtaasti ulkomaista rahapelaamista vastaan on vähintäänkin haasteellinen. Etenkin kun ei ole tiedossa edes sitä maksupalveluntarjoajien määrää, joihin lakiesitys vaikuttaisi välittömästi tai välillisesti. Ulkomaisille nettikasinoille suuntautuvaa pelaamista ei ole tutkittu riittävästi tämän asian valossa.

Finanssiala ry on tuonut pankkien edustajien ohella esille huolen suomalaisten maksupalveluntarjoajien kilpailukyvyn vaarantumisesta. Nopea ajautuminen eriarvoiseen asemaan muihin eurooppalaisiin toimijoihin verrattuna voisi tehdä liiketoiminnan pyörittämisestä taloudellisesti kestämätöntä. Kilpailutilanteen vääristymisen riski on merkittävä, ja suomalaisten asiakkaiden houkutus avata tilejä ulkomaille voisi myös kasvaa merkittävästi. Virtuaalivaluutoilla maksaminen ja ulkomaisten korttipalvelujen käyttäminen tekisi hallaa ennen näkemättömällä tavalla koko Suomen valtiolle.

Merkittävien lisäkustannusten kylkeen tulevien lisäresurssien uhraaminen maksuestojen toteuttamiselle ei ole myöskään EU-direktiivien nojalla ongelmatonta. Maksuliikenne-estojärjestelmien mahdollinen rakentaminen asettaisi nimittäin esteen ulkomaisille palveluntarjoajille toimia Suomen markkinoilla. Tämä taas sotii ETA-alueen perustoimintamallia vastaan heikentämällä sisämarkkinoiden kehittymistä ja vapaata kilpailua. Yksilön oikeuksien kannalta maksuestojen mahdollisuus sotii puolestaan perusmaksudirektiiviä vastaan, jonka mukaan ETA-maan kansalaisilla on oikeus maksupalveluihin kaikissa ETA-maissa.

Uudistusten ja maksuestojen taustat

”Olemme haittojen osalta Euroopan keskitasolla.” Näillä sanoilla ei onneksi kuvattu kodittomuutta, mutta toista yhteiskunnan kipukohtaa kylläkin. Veikkaus puolustautui kuin kirves kädessä vuonna 2018, kun kohujen sävyttämä myllytys rahapelaamiseen liittyvistä lieveilmiöistä alkoi toden teolla kyteä. MOT:n toimittamat ajankohtaisohjelmat ja julkinen keskustelu lisäsivät fosforinapalmia jo roihuaviin liekkeihin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuoden 2019 kohtuullisen riippumattomat selvitykset antoivat myös osviittaa tulevasta. Vuosikymmeniä rahapelejä kaikessa rauhassa pyörittäneen kansallisen monopolin ylle syntyi näin vuosikymmenen taitteessa ensimmäistä kertaa toden teolla yönmustia myrskypilviä.

Voimassa olevaan arpajaislakiin kirjattiin pikavauhtia uudistuksia rahapelihaittojen vähentämiseksi ja pakollinen tunnistautuminen nostettiin tapetille ensimmäistä kertaa muutenkin kuin ajatuksen tasolla. Veikkauksen eettisen neuvoston pystyyn pistäminen saman vuoden syksyllä pystyi helposti tulkitsemaan julkisuuskuvan kiillottamiseksi. Sille toisaalta oli ja on edelleenkin tarvetta.

Institutionaalista asemaa nauttineen hyväntekijän hätäratkaisuna alkoi myös peliautomaattien monituhatpäinen vähentäminen kaupoissa ja kioskeissa. Pelaamisen haittojen kitkemiseen tähtäävä prosessi käynnistyi maailmanlaajuisen pandemian puhjetessa ja on yhä kesken. Julkisuustemppuna läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen painottuvat uudistustoimet ovat saaneet osakseen kohtuullista huomiota. Kritiikiltä ei ole vältytty, sillä toimet eivät ole kaikilta osin hirveän vastuullisia. Kauppoihin jää kuitenkin silti paljon peliautomaatteja, vaikka viidestä yhden ottaisikin pois.

Kun iso pyörä lähtee liikkeelle, myös laajemmat lainsäädännölliset muutokset tekevät peruuttamattomasti tuloaan. Uusittu versio arpajaislaista on eduskunnan hyväksymistä vaille valmis vuoden 2021 lopulla.

Monopolin oikeutuksen ehdot ja käytäntö – Toimimaton yhtälö

Brysselissä monopolien ehtona on pidetty sitä, että monopolin tuoma ratkaisu pelien tarjoamiseen on niin sanotusti se paras mahdollinen ratkaisu. Tällä puolestaan tarkoitetaan sitä, että rahapelimonopolin tulee tähdätä kansanterveyden turvaamisen, turvallisuuden ja yleisen järjestyksen hoitamiseen nimenomaan niin, että haittoja ehkäistään mahdollisimman optimaalisesti.

Tehokkaan tiukka ja järjestelmällinen viranomaisvalvonta on nähty ehtona monopoliaseman oikeutukselle ja ennen kaikkea valvonnan dynaamiselle toteutumiselle. Se miten asia on Suomessa kulkenut, on ollut iät ja ajat vähintäänkin kyseenalaista kautta linjan.

Hedelmäpelien vähentäminen ei tarkoita suinkaan sitä, että Veikkauksesta olisi tullut puhdas pulmunen, vaikka kolikkopelien maksimaalisen haittariskin huomioon ottaminen on ensi kertaa tunnustettu. Kulttuuria ja erilaisia edunsaajien järjestöjä tuetaan peliyhtiön tuotoilla, joita on aina pyritty maksimoimaan. Jossain määrin yritystoiminnan lainalaisuudet koskevat myös Veikkausta, sillä sekin on joutunut toimintaedellytysten parantamiseksi käymään vuosien saatossa laajoja yt-neuvotteluja. Rahapelaaminen netissä ei ole vähentynyt, mutta toimintakenttä värisee murrostilassa.

Ongelmalliseksi tilanteen on tehnyt se, että valtaosa myös kansallisen monopolimme tuotoista tulee nimenomaan hedelmäpeleistä. Tieto siitä, että iso osa voitoista tulee ongelmapelaajilta, on pidetty näihin päiviin asti pimennossa. Tämä taas on kaukana siitä, miksi monopoliasema on saanut toimia näihin päiviin asti EU:n mandaatilla.

Pelituottojen maksimoiminen ja edunsaajien takuushekit eivät siis aivan täsmää unionin säädösten kanssa. Etenkin kun valvovien viranomaisten kenttä on niin mutkainen, ettei vastuuta haitoista ole käytännössä kantanut sen enempää poliisihallitus kuin Veikkauksen oma hallintoneuvosto, jonka pääasiallinen funktio on ollut nimenomaan vastuullisuuden valvominen.

Veikkauksen lonkerot ulottuvat järjestökentästä politiikan syvään ytimeen, ja siksi eturistiriitaiset asemat ovat toimineet esteenä tehokkaalle ja ennen kaikkea puolueettomalle viranomaisvalvonnalle. Rahapelituottojen ohjaaminen suoraan valtion budjettiin on noussut esille monissa asiantuntija-arvioissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston rahapelaamisen kehittämiseen liittyvistä johtopäätöksistä lähtien.

Poliittiset ratkaisut ja perinteikäs suhmurointi eri toimijoiden välillä ovat sinetöineet lähinnä kaksi asiaa. Ensinnäkin tuottojen keinotekoinen turvaaminen on ollut johtava teema ja toiseksi Veikkauksen monopoliaseman vahvistaminen uudenlaisella lainsäädännöllä ja tulevilla maksublokeilla jatkaa suomalaisen rahapelaamisen ongelmallisia perinteitä. Jatkossa entistä hankalampien mutkien, vaikeutuvan valvonnan ja vapaan kilpailun prinsiippejä vastaan.

Monopoleja ja maksublokkeja – Norjan malli

Suomella ja Norjalla on maarajaa yli 700 kilometrin verran. Yhteistä tämän erämaan tunturimaaston ja Ruotsin vallan ikeen alle kauan sitten kuulumisen lisäksi löytyy myös rahapelaamisen maailmasta. Meillä ja norskeilla on monopolisysteemit, joilla rahapelijärjestelmää operoidaan. Molempien maiden pelaajat ovat perinteisesti voineet pelata iloisesti myös ulkomaisilla kasinoilla. Pohjoinen naapurimme otti kuitenkin jo vuosia sitten erilaisen lähestymistavan rahapelaamiseen.

2000-luvun alkupuolella Norjassa oli yli 15 000 hajasijoitettua peliautomaattia. Peliongelmien suunnaton kasvu nettipelaamisen ulkopuolella johti niiden totaalikieltoon vuonna 2007. Tällöin peliautomaatit katosivat kaupoista ja kioskeista ja siirtyivät erityisiin pelisaleihin. Norjalaisten omissa ”pelaamoissa” tunnistautuminen, kuten myös pelirajojen asettaminen ja tappiorajat, tehtiin niin ikään laissa pakolliseksi kauan ennen kuin koko keskustelua edes käytiin Suomessa.

Väkiluvultaan Suomi ja Norja vastaavat toisiaan. Hedelmäpeliautomaatteja on meillä ollut jostain syystä perinteisesti enemmän ja niiden sirottelu kaupunkien sisällä on ollut sitä runsaampaa, mitä heikompi kunkin alueen sosioekonominen asema on ollut. Ehkä asiaa voidaan selittää sillä, että suomalaiset ovat maailman aktiivisimpiin kuuluvia pelaajia, mutta Norjassa rahapelejä pelaa taajaan vain 60 % aikuisväestöstä.

Yhtä kaikki, rahalla pelaaminen on suomalaisille ollut aina luontevaa, mutta peliongelmista on muistettu syyttää netissä toimivia ulkomaisia operaattoreita. Kansallisen monopolin yli 80-vuotinen historia ja 13 miljardin liikevaihto, joista 85 % tulee peliautomaateista, ovat niitä tosiasioita, joista ei pahemmin pidetä meteliä.

Julkinen keskustelu ei ole perinteisesti ollut sen järkevämpää Norjassakaan, vaikka lähestymistavat pelaamiseen ovatkin olleet hieman toisenlaisia. Norjassa rahapelitoimintaa valvoo Lotteri- og stiftelsestilsynet -organisaatio, joka operoi suoraan kulttuuriministeriön alaisuudessa. Aktiivista ulkomaisilla nettikasinoilla suitsemista yritettiin ensimmäistä kertaa jo yli vuosikymmen sitten. Lotteri- og stiftelsestilsynetillä on ollut lupa asettaa maksutapoihin liittyviä maksublokkeja kesäkuusta 2010 alkaen.

Maksublokit eivät ole toimineet Norjassa – Miksi Suomessa?

Norjalaisten lakien mukaan ulkomaisten kasinoiden sivuilla pelaaminen ei ole kriminalisoitu. Nykyiset maksublokit vuonojen maassa tarkoittavat käytännössä sitä, että norjalaisten pankkien on laitonta siirtää rahaa rahapeliyrityksille, joilla ei ole lupaa pyörittää toimintaa maan sisällä. Näitä ovat siis käytännössä kaikki ulkomaiset nettikasinot. Lait ovat jättäneet mitä ilmeisemmin tulkinnanvaraa, sillä pelaamisessa on tapahtunut radikaaleja muutoksia.

Veikkauksen kaltaisessa monopoliasemassa olevan Norsk Tipping -operaattorin vuoden 2018 arvioissa ulkomaille tapahtuvan pelaamisen markkinaosuudeksi arvioitiin noin 18 %. European Gaming & Betting Associationin mukaan luku kokonaispelimarkkinoista oli kesään 2021 mennessä kutakuinkin 66 %. Tässä valossa voidaan todeta, etteivät monopoliaseman turvaamiseksi tehdyt lakimuutokset ole saaneet aikaan toivottavaa vaikutusta. Riippuu toki mitä haettiin. Todennäköisesti Norsk Tippingin laskelmat ulkomaisilla kasinoilla pelaamisesta olivat mahdollisesti jo alun alkaen aivan liian maltillisia. Blokeista huolimatta pelaaminen ei ole muodostunut mahdottomaksi kenellekään, joka on halunnut panostaa rahojaan muualle Norsk Tippingille.

Monopolitoiminnan epätoivotusta kehityskaaresta päätellen ei voida pitää suurena ihmeenä, mikäli Norja seuraisi itäisen naapurinsa Ruotsin esimerkkiä ja siirtyisi lähitulevaisuudessa niin ikään lisenssijärjestelmään. Ahvenanmaa, joka itsehallintolain turvin saa pyörittää rahapelitoimintaa PAF:n kautta, on ilmaissut halukkuutta siirtyä lisenssien järjestelmään. Samaa on väläytelty myös Manner-Suomessa. Toistaiseksi turhaan.

Maksublokit - Usein kysytyt kysymykset
Mikä on maksublokki? arrow-icon
Koska maksublokit tulevat? arrow-icon
Voiko ulkomaisilla nettikasinoilla pelata jatkossa? arrow-icon
Saako rahapelejä markkinoida Suomessa? arrow-icon

Yhteenveto

Uusi arpajaislaki herättää paljon kysymyksiä. Kuten monessa muussakin laissa, myös tässä on hyväksytty jo valmiiksi se tosiseikka, että radikaalimmat muutokset edellyttävät lisää tutkimuksia.

Yksi tällainen asia kohdistuu vuoden 2023 aikana mahdollisesti tuleviin maksublokkeihin. Tämän hetken tieto on kuitenkin se, ettei pelaaminen ulkomaisilla nettikasinoilla suomalaisten maksupalveluntarjoajien välittämänä ole laitonta. Sitä se ei tule olemaan myöskään jatkossa.

Arpajaislain muutokset ovat eittämättä tarpeen jo pelkästään Veikkauksen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. Pelihaittoihin ja ongelmapelaamiseen puuttuminen on kansantaloudellisesti järkevää toimintaa ja siksi markkinointirajoitukset on nostettu uudessa laissa erityisesti esille.

Arpajaislaki tuo muutoksia rahapelaamiseen nyt ja jatkossa. Ulkomaiset nettikasinot eivät ole pois suljettuja suomalaisilta, eikä niillä pelaaminen ole laitonta millään tapaa. Maksublokkien osalta tilanne elää. Lopullista ratkaisua niiden osalta ei tulla kuulemaan vielä pitkään aikaan. Kun jokin asia arpajaislain kohdalla muuttuu ja jos se vaikuttaa kasinoharrastukseen, Kasinoranking kertoo siitä ensi tilassa.

Tarjous sinulle